Wat doet een doula?

Een Doula is een ervaren, kundige vrouw. Zij begeleidt en ondersteunt  als getrainde professional,  zwangere vrouwen en hun partners op een niet-medische manier tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje  en de periode daarna.

Ze helpt je bij het opstellen van een geboorteplan, waarin je jouw/jullie wensen kenbaar maakt voor de zorgverleners die bij de bevalling zullen zijn.

Een Doula bij je bevalling?

Wil jij zo ontspannen mogelijk bevallen?

Zijn er angsten rondom de bevalling?

Zie je misschien op tegen de bevalling?

Wil je tijdens de bevalling niet alleen (met je partner) zijn?

Of lijkt het je gewoon fijn om continue steun te mogen ontvangen tijdens je bevalling?

Dan is een Doula (“bevallingscoach”) mogelijk iets voor jou!

Het Doula effect

Uit diverse onderzoeken blijkt dat continue begeleiding door een ervaren vrouw tijdens de bevalling zorgt voor een positief effect, zoals:

Kortere bevalling

Minder gebruik van inleiden

Minder behoefte aan pijnbestrijding

Minder kunstverlossingen, zoals een vacuüm

Meer dan 50% minder keizersneden

Positief effect op de moeder-kind hechting en partnerrelatie

Positief effect op de borstvoeding


En ook heel belangrijk:

Een beter gevoel over het verloop van de bevalling achteraf!

Het inhuren van een Doula is een investering in jezelf, die je meer dan waard bent.

Waarom zou je kiezen voor een Doula?

In alle tijden en culturen hebben vrouwen elkaar gesteund rondom en tijdens de bevalling. En niet voor niks: vrouwen die gesteund worden door een andere vrouw hebben vaak een prettiger bevalling en kijken hier beter op terug. Voor partners is het ook fijn om samen de bevallende vrouw te steunen.

Ook is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat vrouwen beter bevallen met een Doula aan hun zijde.

Een Doula bij de bevalling geeft op verschillende gebieden een positief effect. Zij blijft continu aan de zijde van de barende vrouw, ook als de verloskundige nog even weg gaat of als er een dienstwissel is in het ziekenhuis, zij blijft het vertrouwde gezicht. Ze biedt mentale en fysieke ondersteuning. Bijvoorbeeld door suggesties te doen voor verschillende houdingen die de bevalling bevorderen, of met behulp van ademhalingstechnieken. Maar ook het geven van een (rebozo) massage behoort tot de mogelijkheden die zij voorhanden heeft. Net waar jij behoefte aan hebt.

Een Doula werkt vooral vanuit haar intuïtie en voelt aan waar je als bevallende vrouw behoefte aan hebt. Uit onderzoek is gebleken dat continue steun van een Doula tijdens de bevalling de oxytocine-aanmaak (hormoon) aanzienlijk verhoogt, wat resulteert in effectievere weeën.

Mijn werkwijze:

Het eerste contact wordt gelegd, daarna volgt een kennismakingsgesprek, tijdens dit gesprek wordt besproken wat jouw/jullie verwachtingen zijn van mij als Doula en wat ik voor je/jullie kan betekenen!

Wanneer de welbekende klik er is en er is wederzijds vertrouwen, kunnen de volgende afspraken worden gemaakt.

Vervolgens bespreken we in twee vervolggesprekken de wensen, mogelijkheden, angsten, aandachtpunten t.a.v. de bevalling en dit beschrijf je/ beschrijven jullie in het  geboorte-wensen-plan.

Het geboorte-wensen-plan is voor iedere zorgverlener die bij de bevalling aanwezig is!

Tijdens één van de vervolgafspraken besteden we ook aandacht aan verschillende ontspanningstechnieken en houdingen om deze als handvaten te gebruiken tijdens de bevalling. Door middel van ontspanningstechnieken en emotionele ondersteuning kan de bevalling aanzienlijk sneller en soepeler verlopen, waardoor (uit onderzoek is gebleken) er minder of geen medische ingrepen zoals: keizersnede, tang/vacuümpomp verlossing, pijnstilling nodig zijn.

Door mijn jarenlange ervaring als zwangerschapsdocent bij de vereniging Samen Bevallen, kan ik je/jullie veel tips en of technieken aanreiken die voor, tijdens en na de bevalling van pas kunnen komen voor jou en je partner

Samen doorlopen we de hele bevalling, van het begin tot en met de geboorte.

Tijdens de bevalling help ik jouw/jullie geboorte-wensen na te leven en geef ik waar nodig aanwijzingen, ondersteuning en begeleiding aan jou / je partner, om zo samen als team, zo positief als mogelijk jouw/jullie bevalling door te maken.

Na de bevalling kom ik jullie het persoonlijke geboorteverhaal overhandigen en praten we na over de bevalling.

 Tussentijds contact vindt plaats via telefoon, What’sApp of e-mail. Indien blijkt dat een extra gesprek wenselijk is, kunnen hier natuurlijk afspraken over worden gemaakt.

Vanaf 38 weken zwangerschap sta ik 24/7 stand-by voor de bevalling. Tijdens de bevalling ben ik uiteraard onafgebroken aanwezig vanaf de actieve fase. Circa twee á drie weken na de geboorte vindt het evaluatiegesprek plaats en bied ik jullie het persoonlijke geboorteverhaal aan.